Compania noastră

GeoPlus Services acoperă toate aspectele activității dvs., începând de la prospecțiuni si explorări geologice, la documentații pentru proceduri de autorizare precum și programe miniere. De la analize si interpretări de date de explorare, până la pregătirea de rapoarte conform cu principiile de raportare ANRM si respectiv rapoarte publice conform cu codul European PERC.

Ce servicii vă oferim

GeoPlus Services oferă o gamă largă de servicii pornind de la studii de teren, documenții si proceduri de autorizare, pană la planificarea si gestionarea proceselor de operare.

Abordarea noastră combină cei mai buni oameni cu aplicarea inovatoare a ideilor și tehnicilor de vârf. Pentru realizarea proiectelor, GeoPlus Services colaborează cu instituții si companii de vârf in domeniul cercetării geologice, activitaților de explorare si investigații de laborator si proiectării miniere.

Consultăm clienții cu privire la toate aspectele, începând de la explorarea rezervelor până la procesul de autorizare pe o gamă largă de zăcăminte. Oferim o comunicare eficientă și ne concentrăm eforturile asupra atenției la detalii și transparență absolută la fiecare pas al procesului de proiectare.

Avem o experiență relevanta care permite clienților noștri să se concentreze asupra managementului companiei, mai degrabă decât asupra problemelor gestionării zilnice a materiei prime.

Sprijinim clienții noștri ca o interfață eficientă cu autoritățile implicate.

 • cercetarea geologică si dezvoltarea unor zăcăminte, definirea resurselor/rezervelor, studii si documentații specifice pentru autorizarea carierelor si balastierelor, recuperarea/reabilitarea siturilor miniere;
 • investigarea siturilor contaminate: cartografierea poluanților contaminați in subteran, depozitele de deșeuri, infiltrarea fluidelor poluante în apele subterane;
 • analiza acoperirii cu vegetație a terenului, inventarul zonelor împădurite si semi-împădurite prin detecția automata a arborilor, cartarea suprafețelor împădurite experimental sau bolnave, detecția suprafețelor de pădure afectate si a pagubelor generate de vânt, alunecări de teren, imagini de mare rezoluție ortorectificate ale unor suprafețe speciale din pădure;
 • monitorizarea sănătății si densității plantelor pe parcele, evaluarea solului pe suprafețe mari (temperatura, umiditate, pante, cote, etc), cuantificarea procesului de răsărire a plantelor, densitatea, elemente metrice, evaluarea vigoarii culturii în diferite stadii de creștere, înregistrarea digitală de acuratețe a suprafețelor afectate de evenimente care au condus la pierderi de cultură.
Resursele minerale sunt evaluate prin activități miniere care sunt acordate entităților juridice române sau străine sau acordate instituțiilor publice de către autoritatea competentă (ANRM), în conformitate cu Legea minelor nr. 85/2003. Documentațiiile principale necesare pentru diferitele etape ale procedurilor de autorizare in ANRM sunt următoarele:

 • permis de exploatare (anual) – se eliberează pentru o perioadă scurtă de până la un an primului solicitant (persoană fizică sau juridică), pentru roci utilizabile în construcții și respectiv pentru acumulări de turbă și care pot fi extrase numai în cantități limitate / specificate;
 • permis de prospecțiune – se eliberează pentru maximum 3 ani, fără dreptul de prelungire
 • dosare de licitație – necesare persoanelor juridice române sau străine pentru participarea la concursuri de licitație publică oraganizate de ANRM;
 • Licența de explorare – acordată câștigătorului unei licitații publice, pentru maximum 5 ani, cu dreptul de prelungire până la 3 ani, în perimetrul deja acordat;
 • Licența de exploatare – se acordă direct titularului licenței de explorare la cererea sa pentru orice resurse minerale descoperite sau pentru câștigătorul unui concurs de licitație publică organizat de autoritatea competentă
O cercetare geologică poate fi efectuată utilizând mai multe metode în funcție de mărimea unei regiuni și de cantitatea de informații necesare. Principalele metode de explorare a mineralelor și aplicabilitatea acestora sunt enumerate in continuare:

Cartografierea geologică – hărțile geologice oferă companiilor de explorare, informații geologice și geofizice regionale, astfel încât să poata fi identificate zonele țintă cu potential in în ceea ce privește depozitele de resurse minerale.

Teledetecția și interpretare imaginilor colectate din drone – Aplicațiile geologice ale teledetecției includ: cartografierea straturilor superficiale, cartografierea litologică, cartografierea structurală, explorarea / exploatarea nisipului și pietrisului (explorarea), explorarea minerală, geologia mediului, geobotania, cartarea și monitorizarea proceselor de sedimentare, cartografierea și monitorizarea evenimentelor, cartografierea geografică;

Metode geofizice – Metodele electrice sau de curent continuu măsoară rezistivitatea în ansamblu a rocilor din subasment pentru a determina structura geologică și / sau proprietățile fizice ale acestora. Un curent electric este introdus direct în sol prin intermediul unui șir de electrozi distanțați. Diferența de potențial de tensiune rezultată este măsurată între o pereche de electrozi potențiali. Electrozii de injectie curent și cei de colectare sunt în general dispuși într-un model liniar. Rezistența aparentă este rezistivitatea medie în ansamblu a tuturor sedimentelor și a rocilor care influențează fluxul de curent.

Metoda rezistivității electrice este utilă pentru următoarele aplicatii: evaluarea extinderii și grosimea laterală a depozitelor de deșeuri, determinarea adâncimii pana la nivelul de baza și a grosimii supraîncărcării, identificarea si caracterizarea gropilor de deseuri, caracterizarea hidrogeologiei subterane, localizarea zonelor purtătoare de apă, delimitarea paleocanalelor, determinarea adâncimii apei subterane, harta infiltratiilor cu apa sarata, dezvoltarea verticala a anumitor tipuri de contaminarari a solului si a apelor subterane, amploarea dezvoltarii laterale a suprafetelor contaminante conductive, delimitarea zonelor de eliminare a deseurilor.

Metodele geochimice – implică măsurarea chimiei rocilor, a solului, a sedimentelor din ape sau a plantelor pentru a identifica modele chimice anormale, care pot indica zone de mineralizare. Atunci când se formează un depozit de minerale, concentrația „elemetelor metalice” din zacamant și a unui număr de alte elemente în rocile din jur este de obicei mai mare decât în ​​mod normal.

Forajul – este folosit pentru a obține informații foarte detaliate despre tipurile de rocă, conținutul mineral, textura si structura rocilor și relațiile dintre diversele strate situate in apropiere de suprafață șau in adâncime. Forarea este utilizată numai în zone care au fost selectate ca „ținte” prin metodele geologice, geofizice și / sau geochimice.

GeoPlus Services se angajează să genereze servicii într-o manieră practică și eficientă din punct de vedere al costurilor, satisfăcând în același timp nevoile și obiectivele clienților, oferind:

 • Un mediu de lucru sigur si sanatos pentru angajați, clienți și vizitatori
 • Respectarea oamenilor și a mediului în toate proiectele
 • Servicii de calitate și rapoarte revizuite/validate de colegi
 • Confidentialitate si comunicare consistentă în timpul proiectului
 • Personal calificat și cu experiență
 • Gestionarea inovatoare a datelor din proiecte
 • Lucrări de explorare, program de probare, baze de date 35% 35%
 • Estimarea & evaluarea resurselor și rezervelor 45% 45%
 • Procese si documentații de autorizare: 90% 90%
 • Închideri de cariere și planuri de reabilitare 27% 27%
 • Raportare – rapoarte publice (PERC) 25% 25%
 • Evaluare de stabilitate a taluzelor 25% 25%
 • Aplicații de mediu 68% 68%
 • Suprafață teren, imagistică rezolutie și GIS 75% 75%

Cine sunt clienții noștri

Companii din industria materialelor de construcții – ciment, var, agregate, cărămizi si țigle, etc

Servicii specifice operațiunilor de extracție in balastiere si cariere de calcar, marnă, argilă, nisip si pietris, gips, etc :

 • investigații geologice si geofizice pentru detalierea sau extinderea zăcămintelor;
 • documentații pentru obținerea permiselor sau licențelor de exploatare;
 • programe de reabilitare a zonelor excavate – monitorizarea la sol si din aer cu drone a stării de sănătate si a evoluției si biodiversității;
 • topografie fotogrammetrica si imagini de mare rezolutie cu modelare 2D si 3D a carierelor si balastierelor;
 • stabilitatea taluzelor sau evoluția alunecărilor de teren.

Operatori deșeuri industriale si menajere, instituții administrative, comunități locale

Investigarea siturilor contaminate, a haldelor de deșeuri industriale sau gropilor cu deșeuri menajere: cartografiere fotogrammetrica de mare rezoluție a volumelor, cartografierea poluanților contaminați in subteranul depozitelor de deșeuri, infiltrarea fluidelor poluante in apele subterane.

Exploatatii agricole, forestiere si alte domenii funciare

Activitati specifice agriculturii de precizie, cuprinzand colectare de informații cu senzori montați pe dronă precum și imagini în timp real, pentru îmbunătățirea productivității fermelor agricole prin cartarea variabilității spațiale si monitorizarea sănătății solului, monitorizarea sănătății culturilor, asistență în planificarea planurilor de irigare, aplicarea de îngrășăminte, etc

In silvicultura dronele sunt folosite pentru cartografierea pădurilor și a peisajelor, pentru a îmbunătăți gestionarea și planificarea operațională, inclusiv monitorizarea activităților ilegale și a inculpărilor. De asemenea, sunt colectate date pentru calcularea diferiților indicatori cheie ai pădurii, cum ar fi sechestrarea carbonului, analiza coronamentului, urmărirea speciilor indigene, monitorizarea biodiversității și a peisajului ecologic.

Contact

Fie că aveți întrebări sau vreți doar să ne salutați, ne puteți găsi la: contact@geoservplus.com sau la telefon +40 744 817 485

Oricând puteți folosi formularul de contact de mai jos: